Civilingeniør i Bioteknologi, specialisering Biomedicinsk Mikrobiologi

Kvalitetssikring, QA | Sjælland |

FAGLIGE SPIDSKOMPETENCER: Kvalitetssikring if. eks. en QA afdeling. Registrering af data (DopCon, Pref Dope Raw Mat, Raw Mat2). Vedligehold af laboratorieudstyr og kemiske opløsninger, Quality EH&S Applicere Kemiske lovgivning og Standarder, ISO9001/ ISO14001/ ISO18001. Opdatering og forbedring af procedurer og instruktioner (OptiQ og IPW-systems). Håndtering, registrering og mærkning af kemikalier. Rådgivning i korrekt brug, opbevaring og bortskaffelse af kemiske stoffer. PERSONLIGT: Er meget grundig og vil gerne være sikker på, at tingene er rigtige første gang

Vikar

 • Vikarnummer 123559
 • Alder 44

Teknisk uddannelse

 • Automatik-og procestekniker
 • Ingeniør, civil
 • Ingeniør, øvrige

CAD erfaring

 • ingen - Kendskab

IT færdigheder

 • ERP-system
 • MS Office
 • MS Office, excel
 • PowerPoint
 • SAP
 • Windows

Sprog

 • Dansk - Høj
 • Engelsk - Høj
 • Russisk - Under middel

Branche erfaring

 • Drift og vedligehold indenfor industri
 • Drift og vedligehold indenfor processanlæg
 • Fremstilling
 • Fødevarer
 • Industri
 • Levnedsmiddel
 • Pharma
 • Rådgivende ingeniører
 • Stat og Kommune
 • Teknisk Forvaltning
 • Undervisning / formidling

Faglig erfaring

 • Design & Udvikling
 • Dokumentation
 • Facilities Management
 • Faglig tilsyn
 • Fibre
 • Flowdiagrammer
 • GMP
 • IQ/OQ/PQ
 • ISO Certificering
 • Kvalitetssikring
 • Kvalitetsstyring
 • Lean
 • Manualer, drift og vedligehold
 • Oversigtsplaner
 • PI Diagrammer
 • Procesanlæg
 • Process diagrammer
 • Produktionsforberedelse
 • Produktionsprocesser
 • Produktudvikling
 • QA
 • SCADA/PLC
 • Test og afprøvning
 • Udvikling
 • Validering

SAMARBEJDSPARTNERE

Akademikernes Ambitiøse A-kasse
Dansk Erhverv
Teknisk Landsforbund
MASTER DANMARK A/S
Del denne side