CAD Kompagniet efterlever den nye EU Databeskyttelsesforordning og behandler dermed data omkring vores kandidater, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i henhold til den gyldige lovgivning. 

Jævnfør datalovgivningen kan ovenstående parter til enhver tid få adgang til at opdatere, ændre eller rette i dine personoplysninger. 


Formål med indsamling og behandling af persondata for kandidater
CAD Kompagniet viser stor omhu i vores beskyttelse af dine personoplysninger som indhentes og behandles med følgende formål:


  1. Ansættelse hos CAD Kompagniet på vikarbasis og/eller rekruttering til faste stillinger hos CAD Kompagniets kunder.

  2. Vurdering af egnethed til konkrete opgaver/stillinger

  3. Relevant information om aktuelle tilbud f.eks. kurser, firmaarrangementer mv.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til interesserede kunder mhp. ansættelse. I sådanne tilfælde sikrer CAD Kompagniet, at alle oplysninger der videregives bliver behandlet hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med loven om behandling af personoplysninger.

For mere information se under samtykkeerklæringen under menuen "Opret dit CV".


Brug af site
Du må kun bruge dette site når du søger job eller til fremsendelse af personoplysninger. Du må ikke true sikkerheden på sitet og du er ansvarlig for al information, du sender til sitet. Vi forbeholder os ret til at slette din indtastede information.

 

CAD Kompagniet er dataansvarlig. Vi påtager os dog intet ansvar for eventuelt tab som måtte opstå ifm. Brug af sitet. Vi holdes skadesløse for alle omkostninger eller krav som måtte opstå som følge af brug/misbrug af dette site.


CAD Kompagniet henviser til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk for yderligere information om behandling af personoplysninger.

 

 

 

Del med dit netværk

Del denne side