< Tilbage til listen< Tilbage til listenPrint
To erfarne projektledere til varetagelse af bygherrerollen søges - til vores spændende byggeprojekter! - Genopslag

To erfarne projektledere til varetagelse af bygherrerollen søges - til vores spændende byggeprojekter! - Genopslag

ANSØGNINGSFRIST UDLØBETVelkommen til Lyngby-Taarbæk Kommune – vi har fokus på Arkitektur og Ejendomme

”Som arkitekt i Lyngby-Taarbæk Kommune er jeg med til at forme de fysiske rammer i kommunens bygninger. Jeg kan lide at være tæt på beslutningerne, og være med til at gøre en forskel for kommunens borgere. I øjeblikket sidder jeg med et stort spændende skolebyggeri, hvor jeg har stor berøringsflade med både brugere og eksterne rådgivere.” citat Anita Alling-Dam, Projektleder.

Vi søger to erfarne projektledere til vores afdeling ”Arkitektur og Ejendomsstrategi”. Vi er i en spændende udvikling, hvor antallet af bygge- og anlægsprojekter stiger stødt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Motiveres du af at styre og drive komplicerede byggeprojekter – og er du en dygtig fagperson og kommunikator? Så har vi to spændende stillinger i Center for Arealer og Ejendomme - hvoraf én venter netop på dig!

Vi skal bl.a. udvide på daginstitutionsområdet med fire nye daginstitutioner, skoler skal ombygges og tilbygges, Lyngby-Taarbæk Kommunes fredede rådhus skal renoveres, der skal skabes gode rammer for musikskolen og derudover er vi også i gang med at se på mulighederne for etablering af et nyt plejecenter.

Som projektleder vil du sammen med kollegerne have mulighed for at sætte dit præg på og sikre, at projekterne udføres og kommer i hus. Vi har mange forskelligartede byggeprojekter og du vil have indflydelse på din opgaveportefølje.

I vores afdeling; ”Arkitektur og Ejendomsstrategi” er vi 14 projektledere og 2 projektchefer. Dine kollegaer her har flere års erfaring indenfor projektledelse fra såvel den private- som den offentlige sektor, og de fleste af os har en byggefaglig baggrund.

Du kommer således til at indgå i stærke faglige fællesskaber med vores specialister indenfor byggeri-, økonomi- og projektstyring.

Vi er kendetegnet ved at arbejde med god energi, et godt humør og en uformel omgangstone.

I praksis vil du referere til vores afdelingschef, der også er souschef for Center for Arealer og Ejendomme.

Stillingens indhold

Du spiller en central rolle i vores byggeprojekter. Din primære opgave bliver at varetage rollen som ansvarlig projektleder til varetagelse af bygherrerollen i udvikling, planlægning og styring af byggeprojekter, der har mange interessenter.

Derudover tænker vi, at du skal bidrage til løsningen af andre strategiske og bygningsfaglige opgaver i centret.

Af konkrete arbejdsopgaver kan vi nævne:

 • Projektudvikling og projektstyring af store vigtige byggeprojekter. Deriblandt nybyggeri af daginstitutioner og/eller større om- og tilbygningsprojekter på vores skoler
 • Behovsafklaring i samarbejde med de øvrige fagcentre og inddragelse vores interessenter
 • Tilrettelæggelse af udbud og udbudsstrategi i samarbejde med vores jurister
 • Udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger og beslutningsoplæg til vores ledelse
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser, projektdokumentation, kravspecifikationer m.v. til rådgivning og entrepriser
 • Sikre at mål for tid, kvalitet og økonomi overholdes på de projekter du er tovholder på
 • Planlægge budget og økonomistyre anlægsøkonomien
 • Udføre KS på projektmateriale fra rådgivere, entreprenører med flere
 • Etablere en organisation med relevante arbejdsgrupper, styregrupper, aktører med videre

Vi forventer at du…

…har et solidt byggefagligt grundlag og ser dig i stand til at træffe beslutninger og lægge en strategi så fundamentet for projektet er solidt.  Det er vigtigt, at du trives ved at tage førertrøjen på som bygherre og har evnen og lysten til at drive projektet. Dette gælder i alle projektfaser frem til udførelsen.

For at lykkes med opgaverne er det vigtigt, at du:

 • Har erfaring med projektledelse af større byggeprojekter i alle byggeriets faser og trives i en projektorganisation, der er kendetegnet ved mange interessenter
 • Har erfaring med at processtyre, økonomistyring, dokumentere og afslutte langvarige og mere komplekse byggeprocesser
 • Har en bred byggefaglig viden herunder om byggelovgivningen
 • Er dialog- og samarbejdsorienteret og er vant til at inddrage fx brugere, andre faggrupper og driftspersonale
 • Af natur er proaktiv og vedholdende og er
 • god til at kommunikere i skrift og tale
 • Har forståelse for at arbejde i en politisk organisation og ideelt set erfaring med at arbejde i den offentlige sektor, gerne den kommunale
 • Har en relevant videregående uddannelse, som arkitekt, bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende

Hvad kan vi tilbyde?

Vi er til for borgerne og er tæt på de politiske beslutningsprocesser.

Som bygherrerepræsentant vil du have mulighed for at være en del af byggeprojekter fra behovsafklaring og udvikling til udførelsesfase og den efterfølgende drift. Du vil have stor indflydelse på grundlaget for opgavens opløsning.

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab og vi har stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne gennem spændende opgaver samt uddannelse. Vi har en god og hjælpsom omgangstone og der er stor viden at trække på i organisationen.

Vi tilbyder tillidsbaseret ledelse og faglig udvikling. Kort sagt har vi et godt fagligt og socialt fællesskab – som vi håber du vil være en del af.

Endvidere har vi fleksibel arbejdstid samt en god kantine, der laver både morgenmad og frokost til os.

Rådhuset renoveres de kommende 2 år, hvorfor vores arbejdssted er Toftebæksvej 12 i hjertet af Lyngby. Vi sidder på øverste etage af Lyngby Storcenter med en fantastisk udsigt ud over de projekter vi har været med til at realisere og dem vi snart tager fat på.

Om Arbejdspladsen

Om afdelingen

Kerneopgaven i Arkitektur og Ejendomsstrategi er at udvikle den kommunale ejendomsportefølje af administrationsbygninger, skoler, plejehjem, institutioner og idrætsanlæg samt tilstødende servicearealer med henblik på at realisere de politisk besluttede mål for området. Afdelingen har ansvar for at udvikle og styre tværgående faglige strategier så som faglige ejendomsstrategier og -politikker for den kommunale ejendomsportefølje på tværs af CAE’s område, har ansvar for at styre centerets politiske betjening samt for at porteføljestyre CAE’s bygge- og anlægsprojekter. Funktionen er tillige at udarbejde scenarier, analyser og businesscases inden for anlægsområdet som svar på fagcentres prognoser om behov og demografi. Arkitektur og Ejendomsstrategi gennemfører de tidlige udviklingsfaser af CAE’s større anlægsprojekter for ejendomme samt gennemfører de største af disse projekter, mens afdelingen Byggeri overtager de sene faser af andre projekter.

Om Centeret

Center for Arealer og Ejendomme er Lyngby-Taarbæk Kommunes byg- og driftsherreorganisation. Vi servicerer derigennem 55.000 borgere og 4.000 ansatte ved at vedligeholde og optimere kommunens ejendomme så som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne områder. Den kommunale bygningsmasse har et samlet areal på 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for 200 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder. De kommende år byder på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet, og på infrastrukturprojekter i flere byudviklingsområder og langs Letbanen. Centret består af omkring 260 medarbejdere, hvoraf ca. 60 medarbejdere er placeret på rådhuset - dog midlertidigt på Toftebæksvej 12, mens rådhuset ombygges, og ca. 200 medarbejdere i de to driftsafdelinger. Du kan se organisationsdiagrammer m.m. på www.ltk.dk/kommune

Du kan læse mere om forventningerne til dig som medarbejder i vores Leder- og medarbejdergrundlag på kommunens hjemmeside.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling - 37 timer.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende overenskomst med mulighed for ansættelse som specialkonsulent.

Interesseret?

CAD Kompagniet A/S hjælper Lyngby-Taarbæk Kommune med rekrutteringen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ole Perregaard fra CAD Kompagniet på: +45 5174 9001 eller Rekrutteringsafdelingen på tlf.: +45 5371 9006.

Ansøgningsfrist

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. november 2021.

Vi holder derfor løbende samtaler.

Send din motiverede ansøgning og CV samt evt. anbefalinger på dette link: Søg jobbet online. Ansøgningsfristen er mandag den 13. september 2021 kl. 23.59.

Del med dit netværk

Del denne side